Tajuk Poisons Act 1952 (Revised - 1989)
No Akta 366
Tahun 1989
Isi kandungan

Lampiran-lampiran