Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 10/2020 Kemaskini Carta Alir Ujian Saringan Dan Pengesahan HIV
No. Pekeliling IMR/IDRC/VIRO/23/2301/05(65)
Penerangan Kemaskini Carta Alir Ujian Saringan Dan Pengesahan HIV
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2020
Tarikh 02-07-2021