Tajuk Sebut harga bagi Kerja-Kerja Naiktaraf Dan Susun Atur Semula Ruang Pejabat Di Aras 9, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Blok E6, Kompleks E, Putrajaya
No.Sebut Harga (KKM/PBGN/2/22(SHK))
Tarikh Tutup 09-09-2022
Kelayakan Kontraktor
Lampiran IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA KERJA- NAIK TARAF RUANG PEJABAT ARAS 9 BLOK E6 BHGN PEMBANGUNAN KKM.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**