Print
Tajuk Mutu perkhidmatan Klinik Kesihatan Ketengah Jaya, Dungun
Akhbar Kosmo
Tarikh Siaran 14-11-2015
Kategori Aduan Akhbar
Dikeluarkan Oleh Dr Hj. Mohd bin Jusoh (Pakar Perunding Kesihatan Awam)
Maklum Balas Jabatan ini telah menjalankan siasatan dan mendapati terdapat beberapa kelemahan yang telah dikenalpasti untuk dibuat penambahbaikan bagi memberi perkhidmatan yang lebih penyayang dan meningkatkan mutu perkhidmatan kepada masyarakat