Print
Tajuk Aduan Kecewa Dengan Khidmat Jururawat Wad 7CD (A103/15)
Akhbar Harian Metro
Tarikh Siaran 12-11-2015
Kategori Aduan Akhbar
Dikeluarkan Oleh Dr Noor Zuhura Mohd (Timbalan Pengarah(Klinikal) II Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu
Maklum Balas Pihak hospital memandang serius perkara itu dan segala keleahan yang dikenalpasti akan dibuat penambahbaikan secara berterusan supaya mutu perkhidmatan disediakan bertambah baik selain untuk memuaskan semua pelanggan yang mendapat rawatan di hospital ini. Pihak hospital tidak dapat menjalankan sisatan terperinci kerana tiada butiran lengkap disertakan pengadu. Pihak hospital berharap pengadu menghubungi unit perhubungan awam hospital di talian 09-6212121 samb 2948/2946 bagi membolehkan sisatan lanjut dijalankan. Pihak hospital mengucapkan terima kasih kepada pengadu keran memberi maklumbalas mengenai perkhidmatan yang diberikan.