Tajuk Urusan Pemangkuan bagi Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 ke Gred U32 di Kementerian Kesihatan Malaysia
Tarikh Iklan 17-05-2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 13-06-2022
Lampiran M JTMP U32.pdf