Tajuk Urusan Pemangkuan bagi Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U32 ke Gred U36 di Kementerian Kesihatan Malaysia
Tarikh Iklan 17-05-2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 13-06-2022
Lampiran M CARAKERJA U36.pdf