Tajuk Tender KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL (OFF-TAKE/REAGEN)
Nombor Kontrak KKM-255/2022/F/BPP(BU), KM-266/2020/F/BPP(BU), KKM-303/2022/F/PPK(BU), KKM-192/2018/F/BPP(BU), KKM-302/2022/F/JKK(BU), KKM-302/2022/F/JKK(BU), KKM-325/2022/F/BKP(BU), KKM-293/2019/F/BPP(BU)
Tarikh Siaran 03-01-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 12 - 03012023.pdf