Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-Take/Reagen))
Nombor Kontrak KKM-15/2019/F/JKNTR(BU) | KKM-16/2023/F/BPP(BU) | KKM-17/2023/F/BPP(BU) | KKM-15/2023/F/BPP(BU) | KKM-14/2023/F/BPP(BU)
Tarikh Siaran 01-03-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 12.pdf