Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-Take/Reagen))
Nombor Kontrak KKM-214/2020/F/JKNS(BU) | KKM-128/2021/F/BPP(BU) | KKM-19/2021/F/BPP(BU) | KKM-216/2020/F/JKN/NS(BU) | KKM-294/2019/F/PDN(BU) | KKM-151/2021/F/BPP(BU) | KKM-31/2023/F/BPKK(BU)
Tarikh Siaran 08-03-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN12.pdf