Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Peralatan)
Nombor Kontrak KKM-55/2023/(E) | KKM-59/2023/(E) | KKM-58/2023/(E) | KKM-61/2023/(E) |
Tarikh Siaran 24-03-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN PERALATAN 20.3.2023.pdf