Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Ict Dan Rundingan Terus)
Nombor Kontrak T/400/1597-ICT 2/2022 | KKM-105/2023/ ICT | KKM-60/2020/ ICT
Tarikh Siaran 26-06-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN ICT 16.6.2023.pdf