Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Peralatan Dan Kenderaan)
Nombor Kontrak KKM-101/2023(E) | KKM-102/2023(E) | KKM-103/2023(E) | KKM-117/2023(E) | KKM-120/2023(E) | KKM-121/2023(E) KKM-122/2023(E) | KKM-123/2023(E) | KKM-126/2023(E) | KKM-129/2023(E) | KKM-130/2023(E)
Tarikh Siaran 17-08-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN PEROLEHAN PERALATAN & KENDERAAN 16.9.2023.pdf