Tajuk Garis Panduan Penguatkuasaan Larangan Penjualan Makanan dan Minuman di Luar Pagar Sekolah oleh Pihak Berkuasa Tempatan
Tahun 2012
Bahagian Bahagian Kawalan Penyakit
Lampiran
Garis_Panduan_no_makanan.pdf