Tajuk Community Mental Health Centre Implementation GuidelineĀ 
Tahun 2013
Bahagian Bahagian Perkembangan Perubatan
Lampiran
CMHC Implement Guideline 2013 Psych services MOH.pdf