Tajuk Modul Penderaan Modul I & Modul II dan Buku Garis Panduan Pengendalian Kes Keganasan Rumahtangga
Tahun 2023
Bahagian Bahagian Kawalan Penyakit
Lampiran

MODUL I - Kesedaran Dan Pencegahan Penderaan Seksual (Kanak-Kanak & Remaja) Di Malaysia.pdf
MODUL II - Pengendalian Kes-kes Disyaki Didera Bagi Kanak-kanak dan Remaja Untuk Anggota Kesihatan.pdf
Garis Panduan Pengendalian Kes Keganasan Rumahtangga.pdf