Tajuk Garis Panduan Audit Ketepatan & Kesempurnaan Dokumentasi Klinikal Dan Penetapan Kod ICD10 Edisi Ke 4
Tahun 2020
Bahagian Bahagian Perkembangan Perubatan
Lampiran

Garis_Panduan_Audit_Ketepatan_Kesempurnaan_Dokumentasi_Klinikal_Dan_Penetapan_Kod_ICD10_Edisi_Ke_4.pdf