Jenis tender TERBUKA
Kategori perolehan BEKALAN
Tajuk tender

Tawaran Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mengkonfigurasi Dan Mentauliah Guna Penyediaan Rangkaian Setempat (LAN) Dan Peralatan ICT Di Hospital Permai, Kementerian Kesihatan Malaysia.

No. Tende

Kod bidang
No. Jadual T/P & P 26/2013
Harga Dokumen (RM)
Tarikh Iklan
Tarikh Tutup 03-04-2013 04:00:00
Kelayakan kontraktor Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di bawah Kod Bidang 210101, 210102, 210103, 210105, 210107 dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa
Penerangan

 

Secara ePerolehan

TARIKH/ MASA/TEMPAT TAKLIMAT

(Kehadiran Taklimat adalah WAJIB)

 

Tarikh    :  13 Mac 2013 (Rabu)

Masa     :  03.00 petang

Tempat  :  Bilik Seminar, Blok Pentadbiran Hospital Permai, Jalan Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor


Telecenter:

                        Kaunter Tender Dan Sebut Harga,

                        Bahagian Perolehan dan Penswastaan,

                        Kementerian Kesihatan Malaysia,

                        Aras 7, Blok E7, Kompleks E, Presint 1,

                        Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

                        62590 PUTRAJAYA

                        No. Telefon    :           03-8883 3022

                                                          03-8883 2964

 

Dokumen Tender boleh disemak di alamat seperti di atas semasa waktu pejabat mulai    13 Mac 2013 (Rabu) atau dengan melayari www.eperolehan.com.my.

 

ISNIN – KHAMIS       -      8.00 PAGI                        -           1.00 PETANG

                                  -      2.00 PETANG                 -           4.00 PETANG

 

            JUMAAT        -      8.00 PAGI                        -           12.00 TENGAH HARI

                                   -      2.45 PETANG                 -           4.00 PETANG

 

Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enabled.  Nombor Rujukan yang dijana oleh sistem ePerolehan boleh diperolehi di Kaunter Telecenter di alamat dan no. Telefon seperti di atas mulai 13 Mac 2013 (Rabu) dengan hanya perlu membawa No. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Salinan Sijil Pendaftaran untuk pengesahan pendaftaran.

 

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan dan cadangan ini perlu dikemukakan secara manual   pada atau sebelum 03 April 2013 (Rabu), jam 12.00 tengah hari.  Semua dokumen sokongan tender (seperti katalog, profil syarikat dan lain-lain) hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertulis No. Rujukan Unik yang dijana oleh sistem ePerolehan.  Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender beralamat seperti di atas    pada atau sebelum 03 April 2013 (Rabu), jam 12.00 tengah hari.  Tawaran yang lewat tidak akan diterima.

 

Kementerian Kesihatan Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun sebarang tawaran.

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal* hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimum RM9,600 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih;

 

Atau

 

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment)

melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.

 

*Yang mana berkenaan

 

 

 

Ketua Setiausaha,

Kementerian Kesihatan Malaysia.

 

 

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 

Dokumen boleh diperolehi di:

 

 


Bahagian Perolehan dan Penswastaan,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 7, Blok E7, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya.


pada waktu pejabat seperti berikut:


ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 1.00 PETANG
2.00 PTG - 4.00 PETANG

JUMAAT
8.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI
2.45 PTG - 4.00 PETANG