Jenis tender TERBUKA
Kategori perolehan BEKALAN
Tajuk tender

Tawaran Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Bagi Tahun 2013 Untuk Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bahru Dan Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat Seperti Berikut:-.

i)  Ma

Kod bidang
No. Jadual T/P & P 148/2013
Harga Dokumen (RM) 70
Tarikh Iklan
Tarikh Tutup 23-09-2013 04:00:00
Kelayakan kontraktor
Penerangan

Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di bawah kod bidang 050102 dan memiliki Lesen Atom Kelas C di bawah Akta 304 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM atas nama syarikat petender itu sendiri

 

TARIKH/MASA/TEMPATTAKLIMAT/LAWATAN TAPAK

(Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak DIWAJIBKAN)

 

Lawatan Tapak 1

Tarikh      :  29 Ogos 2013  (Khamis)

Masa       :  9.00 pagi

Tempat    :  Jabatan Pengimejan,

                  Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu, Kelantan

 

Lawatan Tapak 2

Tarikh      :  30 Ogos 2013 (Jumaat)

Masa       :  9.00 pagi

Tempat    :  Jabatan Pengimejan,

                  Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor

 

DOKUMEN TENDER

Dokumen Tender boleh diperolehi/dijual selepas lawatan tapak (30 Ogos 2013) di Bahagian Perolehan dan Penswastaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 7, Blok E7, Kompleks E, Presint 1, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya pada waktu-waktu pejabat seperti berikut:-

 

ISNIN – KHAMIS       -      8.00 PAGI                        -           1.00 TENGAH HARI

                                  -      2.00 PETANG                 -           4.00 PETANG

 

            JUMAAT        -      8.00 PAGI                        -           12.00 TENGAH HARI

                                  -      2.45 PETANG                 -           4.00 PETANG

 

Tempat serahan Dokumen Tender hanya di:-

 

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENSWASTAAN,

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA,

ARAS 7, BLOK E7, KOMPLEKS E, PRESINT 1,

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

62590 PUTRAJAYA. 

 

Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

 

Bayaran bagi Dokumen Tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang Pos/Wang Pos atas nama Ketua Setiausaha, Kementerian Kesihatan Malaysia.  Wang tunai/cek tidak diterima.  Bayaran ini tidak akan dikembalikan sama ada berjaya atau tidak.  KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG INGIN MEMBELI DOKUMEN TENDER DIWAJIBKAN  MEMBAWA SIJIL ASAL  LESEN ATOM KELAS C DI BAWAH AKTA 304 TAHUN 1984 DAN SIJIL  PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA BESERTA SALINAN FOTOSTAT (TIDAK DIKEMBALIKAN) UNTUK PENGESAHAN PENDAFTARAN.

 

Kementerian Kesihatan Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun sebarang tawaran.

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal* hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimum RM9,600 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih;

 

Atau

 

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.

 

*Yang mana berkenaan

 

 

Ketua Setiausaha,

Kementerian Kesihatan Malaysia.

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 

Dokumen boleh diperolehi di:

 

 


Bahagian Perolehan dan Penswastaan,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 7, Blok E7, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya.


pada waktu pejabat seperti berikut:


ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 1.00 PETANG
2.00 PTG - 4.00 PETANG

JUMAAT
8.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI
2.45 PTG - 4.00 PETANG