Jenis tender TERBUKA
Kategori perolehan BEKALAN
Tajuk tender Tawaran Tender Bekalan (Tajuk Tender Yang Lengkap, Sila Rujuk Jadual)
Kod bidang 050202
No. Jadual X0251010304130141
Harga Dokumen (RM) 0
Tarikh Iklan
Tarikh Tutup 21-11-2013 12:00:00
Kelayakan kontraktor Tender adalah dipelawa daripada Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang yang dinyatakan
Penerangan

 

BIL.

 TAJUK TENDER

 JADUAL T/P&P

 KOD BIDANG

 

1.

 

Tawaran Pembekalan Parecoxib 40 MG Injection

No. Tender : X0251010304130141 

 

168/2013

 

050202

 

2.

 

Tawaran Pembekalan Azithromycin 500 MG Injection

No. Tender : X0251010304130142 

 

169/2013

 

050202

 

3.

 

Tawaran Pembekalan Valganciclovir 450 MG Tablet/ Kapsul

No. Tender : X0251010304130143

 

170/2013

 

050202

 

4.

 

Tawaran Pembekalan Zidovudine 300 MG Dan Lamivudine 150 MG Tablet/ Kapsul

No. Tender : X0251010304130144 

 

171/2013

 

050202

 

5.

 

Tawaran PembekalanPregabalin Kapsul/ Tablet Secara Pakej:

a) Pregabalin 75 MG Kapsul/ Tablet

b) Pregabalin 150 MG Kapsul/ Tablet

No. Tender : X0251010304130145

 

172/2013

 

050202

 

6.

 

Tawaran PembekalanMemantine HCL 10 MG Tablet/ Kapsul

No. Tender : X0251010304130146

 

173/2013

 

050202

 

7.

 

Tawaran Pembekalan Ubat Yang Memerlukan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) Sunitinib 12.5 MG Kapsul/ Tablet

No. Tender : X0251010304130147

 

174/2013

 

050202

 

8.

 

Tawaran Pembekalan Bortezomib 3.5 MG Injection

No. Tender : X0251010304130148

 

175/2013

 

050202

Secara ePerolehan

Telecenter:

                        Bahagian Perolehan dan Penswastaan,

                        Kementerian Kesihatan Malaysia,

                        Aras 7, Blok E7, Kompleks E, Presint 1,

                        Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

                        62590 PUTRAJAYA

                        No. Telefon    :    03-8883 3022

 

Dokumen Tender boleh disemak di alamat seperti di atas semasa waktu pejabat mulai     30 Oktober 2013 (Rabu) atau dengan melayari www.eperolehan.com.my.

 

ISNIN – KHAMIS       -      8.00 PAGI                        -           1.00 PETANG

                                  -      2.00 PETANG                 -           4.00 PETANG

 

            JUMAAT        -      8.00 PAGI                        -           12.00 TENGAH HARI

                                    -      2.45 PETANG                  -           4.00 PETANG

 

Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enabled.  Nombor Rujukan yang dijana oleh sistem ePerolehan boleh diperolehi di Kaunter Telecenter di alamat dan no. Telefon seperti di atas mulai 30 Oktober 2013 (Rabu) dengan Hanya Perlu Membawa No. Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Malaysia Atau Salinan Sijil Pendaftaran Untuk Pengesahan Pendaftaran.

 

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan dan cadangan ini perlu dikemukakan secara manual   pada atau sebelum 21 November 2013 (Khamis), jam 12.00 tengah hari.  Semua dokumen sokongan tender (seperti katalog, profil syarikat dan lain-lain) hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertulis No. Rujukan Unik yang dijana oleh sistem ePerolehan.  Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender beralamat seperti di atas pada atau sebelum 21 November 2013 (Khamis), jam 12.00 tengah hari.  Tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

Kementerian Kesihatan Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun sebarang tawaran.

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal* hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimum RM9,600 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih;

 

Atau

 

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.

 

*Yang mana berkenaan

 
 

Ketua Setiausaha,

Kementerian Kesihatan Malaysia.

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 

Dokumen boleh diperolehi di:

 

 


Bahagian Perolehan dan Penswastaan,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 7, Blok E7, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya.


pada waktu pejabat seperti berikut:


ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 1.00 PETANG
2.00 PTG - 4.00 PETANG

JUMAAT
8.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI
2.45 PTG - 4.00 PETANG