Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia

DataTerbuka

Search Function
privacy policy
feedback form
pdpa
Broadcast
Pengenalan Kami
Berita
Soalan Lazim
Publication
Pekeliling
OpenData
Hubungi Kami
 
 

bm en

Bahagian Pengurusan Maklumat

headerBPM

VISI:

Penyedia penyelesaian ICT yang komprehensif bagi menyokong transformasi perkhidmatan penjagaan kesihatan.


MISI:

1.         Membantu pengurusan KKM merancang strategi yang boleh menyampaikan perkhidmatan kesihatan dengan cekap menggunakan teknologi maklumat terkini;

2.        Menyediakan prasarana teknologi maklumat yang selamat, tersedia dan diyakini oleh semua agensi KKM; dan

3.         Menjadi rujukan agensi lain dalam pengurusan tadbir urus ICT dalam perkhidmatan kesihatan.


OBJEKTIF:

1.         Memberi khidmat nasihat dari segi perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan khidmat perundingan projek ICT;

2.         Menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan menggunakan teknologi ICT terkini;

3.         Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal bagi memperkukuhkan prasarana ICT KKM; dan

4.         Menyediakan mekanisme yang berkesan bagi memantau pelaksanaan projek ICT.

5.         Melaksanakan tadbir urus ICT yang diiktiraf.

 

FUNGSI:

1.     Penasihat/perunding projek ICT
Memberi khidmat nasihat dari segi perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan khidmat teknikal ICT.

2.     Pembangun sistem aplikasi
Membangunkan sistem aplikasi secara ‘inhouse/joint development’.

3.     Pemantau pelaksanaan projek-projek ICT
Memantau dan menangani isu-isu pelaksanaan projek ICT.

4.     Penyelaras projek-projek ICT di KKM
Menguatkuasakan semua peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan mesyuarat JPICT.

  

 

PIAGAM PELANGGAN
 

Maklumat Perhubungan

Setiausaha Bahagian 
Bahagian Pengurusan Maklumat 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
Aras 5, Blok E7,
Kompleks
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590
Putrajaya
Tel : 03-88833883

Faks : 03-88833380

 

Sejarah Bahagian

LATAR BELAKANG BPM


Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) pada asalnya dikenali sebagai Pusat Teknologi Maklumat (PTM), mula ditubuhkan pada tahun 1990 dan merupakan salah satu bahagian di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Lokasi awal penempatan adalah di Bangunan Perkim, Kuala Lumpur.


Sebagai bahagian yang diberi tanggungjawab dalam pembangunan ICT untuk Kementerian, bahagian ini telah diperbesarkan organisasinya pada Oktober 2004 setelah kelulusan pengstrukturan PTM diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). PTM bertukar nama kepada Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK).


Pada Disember 2004, bahagian-bahagian di bawah ibu pejabat KKM termasuk BPM telah berpindah dari Bangunan Perkim, Kuala Lumpur ke Parcel E di Putrajaya.


Pada Ogos 2008, seperti yang dipersetujui agensi pusat sekali lagi perubahan nama berlaku. BTMK telah ditukarkan kepada Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM).


BPM mempunyai 3 cawangan iaitu:-

 1. Cawangan Dasar dan Perancangan ICT
 2. Cawangan Pembangunan Projek & Penyelenggaraan Projek ICT
 3. Cawangan Pemantauan, Keselamatan & Sokongan Teknikal ICT

Piagam Pegawai

PIAGAM PEGAWAI


Panduan Rujukan ICT

PANDUAN RUJUKAN ICT


Tajuk Dokumen Muat Turun

Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil.1/2016
Tatacara Perlaksanaan Projek ICT Di Kementerian Kesihatan Malaysia

dload
 

Surat Pekelilng Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil.2/2016
Garis Panduan Kesediaan Infrastruktur ICT Di Agensi Dan Fasiliti KKM

dload
 

Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Versi 5.0

dload
 

Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia
Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia Versi 3.0

dload
 

Arahan Teknologi Maklumat - MAMPU
 

dload
 

Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik (AKTA 680)
 

dload
 

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2016
 

dload
 

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2017
Pelaksanaan Analitis Data Raya Sektor Awam [aDRSA]

dload
 

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2017
Panduan Metadologi Analitis Dataraya Sektor Awam

dload
 

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2017
Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan [1GovNet]

dload
 

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2017
Pengurusan Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Kerajaan (1GovUC)

dload
 

Panduan Keselamatan ICT

PANDUAN KESELAMATAN ICT


Rujukan Keselamatan Muat Turun 
MAMPU - 5 Tip Keselamatan Maklumat Digital

 
image download

 
MAMPU - Tip Keselamatan Bagi Windows

 
image download

 
Bad Rabbit Ransomware

 
image download
 
10 Langkah Mudah Kesedaran Keselamatan Siber

 
pdf download

 

Dasar Keselamatan ICT, KKM

 

pdf download

 

Tatacara Penggunaan & Keselamatan ICT, KKM

 

pdf download

 

Petya

 

image download

 

Email Phising

 

image download

 

MAMPU - Ransomware

 

image download

 

KKM - Ransomware

 

image download

 

 

Pengenalan

Logo EKSA

SUDUT EKSA - ZON ICT


DASAR EKSA

Amalan EKSA menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, bersih, sihat, kondusif dan selamat

OBJEKTIF EKSA

Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa.

Membantu meningkatkan disiplin diri, kreativiti dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga IPKKM.

Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan.

Mewujudkan budaya kerja yang ceria dan efektif.GARIS PANDUAN EKSA

1) Garis Panduan EKSA IPKKM v2 Tahun 2017

2) Wallpaper EKSA IPKKM New

3) Screen Saver EKSA IPKKM

4) Tatacara Penggunaan

5) Label PIC Pegawai Bertanggungjawab

6) Tanda Arah Kecemasan

7) Tulang Fail Meja 2018
 


KRITERIA AUDIT EKSA

1) Pemarkahan Kriteria Audit EKSA Zon ICT 25 Okt 2017 Kompenan A

2) Pemarkahan Kriteria Audit EKSA Zon ICT 25 Okt 2017 Kompenan B

3) Senarai Semak Bagi Ruang-Ruang Umum EKSA ZonICT

Pengiktirafan & Anugerah

Sijil Pengiktirafan EKSA – MAMPU
Sijil Pengiktirafan MAMPU (EKSA 2016 - 2018)  
Sijil Pengiktirafan MAMPU (EKSA 2019 - 2021)  

Sijil Pengiktirafan EKSA – Induk
DALAM PROSES KEMASKINI

Sijil Pengiktirafan EKSA - Zon
DALAM PROSES KEMASKINI

Laporan Audit

Laporan Pengauditan EKSA IPKKM Zon ICT
 

Tahun 2020 

Tahun 2019 image

Tahun 2018 image

Carta Organisasi

Carta Perbatuan

KLIK GAMBAR UNTUK MUAT TURUN FAIL PDF

Pelan Lantai

Aktiviti EKSA

ANUGERAH EKSA 2018


Bilik Pegawai Terbaik : Pn. Rehaslina
Cubicle Terbaik : Pn. Ida Adyani
Ruang Umum Terbaik : Ruang EKSA
Hasil Kreativiti Terbaik : Surau
Tandas Terbaik : Tandas Lelaki (Lobi 1)

Info Hebahan


Sebelum & Selepas EKSA

SEBELUM SELEPAS

 


 •  
 • Print
 • Email this page