bm en

Garis Panduan Umum (KKM)

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukTahunBahagian/JKN/Institut 
101Garis Panduan Pengendalian Influenza A (H1N1) di Klinik Kesihatan2009Bahagian Pembangunan Kesihatan KeluargaView
102Garis Panduan & Borang Permohonan Perakuan Pendaftaran Penuh Bagi Warga Asing2009Majlis Perubatan MalaysiaView
103Garispanduan & Borang Permohonan Perakuan Pendaftaran Penuh Warga Asing (Latihan Siswazah Di Dalam Negara)2009Majlis Perubatan MalaysiaView
104Garispanduan & Borang Permohonan Perakuan Pendaftaran Penuh Bagi Warganegara Yang Menamatkan Latihan Siswazah Diluar Negara2009Majlis Perubatan MalaysiaView
105Garispanduan & Borang Permohonan Perakuan Pendaftaran Penuh Bagi Warganegara Malaysia Yang Menamatkan Latihan Siswazah Di Dalam Negara2009Majlis Perubatan MalaysiaView
106Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia2008Bahagian Perkembangan PerubatanView
107Buku Panduan Penggunaan Khidmat Doktor Swasta Untuk Perkhidmatan Kesihatan Di Klinik Kesihatan2008Bahagian Pembangunan Kesihatan KeluargaView
108Guideline on Management of Health Care Workers (HCW) Infected HIV, HBV & HCV)2007Bahagian Kawalan PenyakitView
109Occupational Exposures to HIV, HBV, HCV & PEP2007Bahagian Kawalan PenyakitView
110Sharps Injury Surveillance Manual2007Bahagian Kawalan PenyakitView
111Guideline For Stem Cell Research And Therapy2005Bahagian Perkembangan PerubatanView
112Guideline For Stem Cell Research And Therapy2005Bahagian Perkembangan PerubatanView
113MANUAL PENGGUNA e-Pharmacist Di Kementerian Kesihatan Malaysia-Bahagian Sumber ManusiaView
114MANUAL PENGGUNA e-Dentist Di Kementerian Kesihatan Malaysia-Bahagian Sumber ManusiaView
115Health Technology Assessment (HTA) Manual Bahagian Perkembangan PerubatanView
116Manual on Development and Implementation of Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (CPG)  Bahagian Perkembangan PerubatanView
117Bahagian PembangunanBahagian Sumber ManusiaView
118Guideline Management Of SnakebiteBahagian Perkembangan PerubatanView