bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 3/2021 – Strategi Bagi Melandaikan Keluk Pandemik COVID-19
No. Pekeliling KKM.600-29/4/146 Jld.10 (48)
Penerangan Strategi Bagi Melandaikan Keluk Pandemik COVID-19
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2021
Tarikh 28-05-2021