bm en

Print
Tajuk SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SOKONGAN OPERASI DAN PENYENGGARAAN BAGI PERKAKASAN, PERISIAN, APLIKASI DAN RANGKAIAN UNTUK TELEPRIMARY CARE - ORAL HEALTH CLINICAL INFORMATION SYSTEM (TPC-OHCIS) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
No.Sebut Harga QT190000000049069
Tarikh Tutup 17-05-2019
Kelayakan Kontraktor Sila Rujuk Lampiran
Lampiran Iklan portal KKM_Mei2019.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**