bm en

Print
Tajuk Kenyataan Sebut Harga bagi Sebut Harga Penyewaan Ruang Premis Kafeteria Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur
No.Sebut Harga Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup 26-09-2022
Kelayakan Kontraktor Sila Rujuk Lampiran
Lampiran IKLAN SEBUT HARGA KAFETERIA_latest.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**