bm en

Print
Tajuk Sebut Harga Bagi Perkhidmatan membekal,Menghantar,Memasang, dan Menguji Terima Bagi 6 Unit Komputer dan 4 Komputer Riba Untuk Bah Perolehan Dan Penswastaan
No.Sebut Harga BP&P SH/04/2017
Tarikh Tutup 06-11-2017
Kelayakan Kontraktor syarikat / pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 210101
Lampiran SEBUTHARGA KOMPUTER & KOMPUTER RIBA.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**