bm en

Print
Tajuk Tender SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL (OFF-TAKE/REAGEN)) 6
Nombor Kontrak KKM-103/2018/F/HKL(BU) | KKM-46/2019/F/BPP(BU) | KKM-173/2020/F/JKN.PK(BU) | KKM-34/2021/F/BPP(BU) | KKM-49/2021/F/MKAK(BU) | KKM-50/2021/F/MKA(BU) | KKM-51/2021/F/MKA(BU) | KKM-75/2021/F/MKAK(BU) | KKM-76/2021/F/BPP(BU) | KKM-79/2021/F/BPP(BU) | KKM-3/2022/F/BPP(BU) | KKM-32/2022/F/JKN.NS(BU) | KKM-45/2022/F/JKNK(BU) | KKM-46/2022/F/JKNP(BU) | KKM-47/2022/F/JKN.TR(BU) | KKM-33/2022/F/BKP(BU) | KKM-48/2022/F/BPKK(BU) |
Tarikh Siaran 06-04-2022
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 6.pdf