bm en

Print
Tajuk Tender SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL (OFF-TAKE/REAGEN)) 7
Nombor Kontrak KKM-72/2022/F/BPP(BU) | KKM-73/2022/F/BPP(BU) | KKM-74/2022/F/BPP(BU) | KKM-88/2022/F/BPP(BU)
Tarikh Siaran 27-04-2022
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 7.pdf