bm en

Print
Tajuk Tender SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL (OFF-TAKE/REAGEN)) 8
Nombor Kontrak KKM-269/2019/F/BKP(BU) | KKM-178/2020/F/JKNS(BU) | KKM-66/2021/F/MKAK(BU) | KKM-67/2021/F/MKAK(BU) | KKM-114/2021/F/BPKA(BU) | KKM-123/2021/F/NIH(BU) | KKM-154/2021/F/JKN/NS(BU) | KKM-100/2022/F/MKA(BU) KKM-101/2022/F/MKA(BU) | KKM-102/2022/F/MKA(BU) | KKM-103/2022/F/MKAK(BU) | KKM-113/2022/F/HKL(BU)
Tarikh Siaran 09-06-2022
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 8.pdf