bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-Take/Reagen))
Nombor Kontrak KKM-148/2023/F/HKL(BU) | KKM-263/2021/F/JKK(BU) | KKM-149/2023/F/JKN/NS(BU) | KKM-151/2023/F/JKNS(BU) KKM-233/2021/F/HKL(BU) | KKM-379/2019/F/JKNM(BU)
Tarikh Siaran 22-09-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 14 21.9.2023.pdf