bm en

Print
Tajuk Tender Keputusan Tender Bagi Perkhidmatan Sokongan Operasi Dan Penyelenggaraan Bagi Perkakasan, Rangkaian, Perisian Dan Aplikasi Untuk Hospital Information System (HIS) Haspital Ampang, Selangor
Nombor Kontrak No. Kontrak : KKM-130/2018/ICT No. Jadual : 40/2018
Tarikh Siaran 23-11-2018
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (ICT) NO JADUAL 40-2018.pdf