bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-Take/Reagen))
Nombor Kontrak KKM-146/2019/F/JKNK(BU) , KKM-171/2019/F/JKNK(BU)
Tarikh Siaran 08-08-2019
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN.pdf