bm en

Print
Tajuk Garis Panduan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP) 3.0
Tahun 2020
Bahagian Kementerian Kewangan Malaysia
Lampiran
GGP-Guidelines-3.0-compressed.pdf