bm en

Garis Panduan Umum (Awam)

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukTahunBahagian/JKN/Institut 
1Garis Panduan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Bersekutu Swasta Standalone2023Bahagian Sains Kesihatan BersekutuView
2Pemakluman Penggunaan Surat Jaminan Persatuan Perubatan Islam Malaysia (Islamic Medical Association Of Malaysia) Bagi Tujuan Kemudahan Rawatan Perubatan Di 100 Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)2022BAHAGIAN KEWANGANView
3Pemakluman Pindaan Garis Panduan Perkhidmatan Kesihatan Daripada Hospital Swasta Secara Penyumbeluaran Bagi Pesakit Selain Covid-19 Di Hospital Kerajaan Di Bawah KKM2021Pejabat Ketua Setiausaha KKMView
4Pelan Pemulihan Negara2021-View
5Garis Panduan Penggunaan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tujuan Latih Amal Pelajar/Pelatih Pemberi Pendidikan Tinggi2021Program PerubatanView
6Garis Panduan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP) 3.02020Kementerian Kewangan MalaysiaView
7Garis Panduan Keperluan Mengemukakan Borang 1  2019Bahagian Amalan PerubatanView
8Prosedur Permohonan Pembaharuan Lesen Bagi Hospital Swasta  2019Bahagian Amalan PerubatanView
9Prosedur Permohonan Pembaharuan Lesen Bagi Hospital Swasta  2019Bahagian Amalan PerubatanView
10Requirements and Prosedures under Act 586  2019Bahagian Amalan PerubatanView
11Submission Process & Harmonisation of Technical Requirements  2019Bahagian Amalan PerubatanView
12GARIS PANDUAN TBP PINDAAN 20192019Bahagian KewanganView
13Guidelines On Ethical Issues In The Provision Of Medical Genetics Services In Malaysia 2019Bahagian Perkembangan PerubatanView
14Garis Panduan Pengurusan Kutipan Hasil, Tunggakan dan Hapuskira  2019Bahagian KewanganView
15Garis Panduan Pemeriksaan Kesihatan Jemaah Haji2018Bahagian Kawalan PenyakitView
16Buku Event-Based Surveillance 2018Bahagian Kawalan PenyakitView
17Garis Panduan Kawalan Tibi Di Penjara2017Bahagian Kawalan PenyakitView
18Buku Panduan Kemudahan Rawatan Perubatan20172017View
19Garis Panduan Pemberian Geran One-Off Pusat Hemodialisis Swasta NGO (Pindaan Julai 2017)2017Bahagian KewanganView
20Malaysian Action Plan On Antimicrobial Resitance (MyAP-AMR) 2017-2021 2017Bahagian Perkembangan PerubatanView
21Garis Panduan Penggunaan Fasiliti KKM Bagi Tujuan Latihamal Pelajar Institusi Pengajian Tinggi2015Jabatan Kesihatan AwamView
22Community Mental Health Centre Implementation Guideline 2013Bahagian Perkembangan PerubatanView
23Garis Panduan Penguatkuasaan Larangan Penjualan Makanan dan Minuman di Luar Pagar Sekolah oleh Pihak Berkuasa Tempatan2012Bahagian Kawalan PenyakitView
24Garis Panduan Pemeriksaan Pemantauan TASKA2012Bahagian Kawalan Penyakit View
25Manual Audit Dalam - Perbendaharaan Malaysia Bahagian Pengurusan Kewangan Strategik Tahun 20122012Perbendaharaan Malaysia Bahagian Pengurusan Kewangan StrategikView
12 Next